Ιστοσελίδες Μαθητών

με HTML


Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται ιστοσελίδες μαθητών που δημιουργήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, επέλεξαν ένα δικό τους θέμα να παρουσιάσουν και βασιζόμενοι σε ένα πρότυπο (template) σε γλώσσα HTML δημιούργησαν.

Επεξεργασία Ήχου

με το Sound Forge και το Audacity


Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται τραγούδια-ηχητικά εφέ που δημιουργήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές λειτουργόντας είτε κατά ομάδες είτε συνολικά σαν τμήμα ακολουθόντας φύλλα εργασίας αλλά και την φαντασία- έμπνευσή τους δημιούργησαν:

Επεξεργασία Εικόνας

με το Gimp


Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται ηλεκτρονικά επεξεργασμένες εικόνες μαθητών που δημιουργήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, ακολούθησαν συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και δημιούργησαν αφίσες και κινούνες εικόνες με θέμα:

Δημιουργία Παιχνιδιών

με το Scratch