ΑΤΙΑ στο χώρο του σχολείου!

Επεξεργασία εικόνας με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Gimp

Οι μαθητές, σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, αφού έλλαβαν τα κατάλληλα φύλλα εργασίας με οδηγίες όπως και τα αρχικά αρχεία των εργασιών χρησιμοποίησαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα Gimp για να δημιουργήσουν ψηφιακές εικόνες με θέμα "ΑΤΙΑ στο χώρο του σχολείου"

 

Τα αρχικά αρχεία για τη σύνθεση της εικόνας

 

Η τελική εικόνα επεξεργασμένη: