Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό για το μάθημα κατεύθυνσης "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" το οποίο διδάσκεται στη Γ' Λυκείου

Εφαρμογές Υπολογιστών και Πληροφορικής

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό για το μάθημα επιλογής "Εφαρμογές Υπολογιστών και Πληροφορικής" το οποίο διδάσκεται στην Α',Β' και Γ' Λυκείου

Υλικό για Μαθητές

Παρουσιάσεις, Φύλλα Εργασίας, Ηλεκτρονικά Τέστ, Τα Εργαστηριακά Μαθήματα σε βίντεο

Αυτή η σελίδα απευθείνεται σε μαθητές που επιθυμούν να βρουν υλικό για τα μαθήματα "Εφαρμογές Υπολογιστών και Πληροφορικής" και "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Το υλικό αποτελείται απο Παρουσιάσεις που έγιναν στην τάξη, από Φύλλα Εργασίας που μηράστικαν στους μαθητές, από Ηλεκτρονικά Τέστ αυτοαξιολόγησης και από Εκπαιδευτικά Βίντεο με οδηγίες για την υλοποίηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων.

Το παραπάνω υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από οποιονδίποτε, πάτνοτε με σεβασμό στα Πευματικά Δικαιωμάτα του δημιουργού και σύμφωνα με τους κανόνες Creative Common.

Παρουσιάσεις

Στο σύνδεσμο "Παρουσιάσεις" μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις που έγιναν στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα Φύλλα Εργασίας περιέχουν οδηγίες για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιαστή ή Ασκήσεις για θεωρητικά μαθήματα.

Φύλλα Εργασίας

Στο σύνδεσμο "Φύλλα Εργασίας" μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα Φύλλα Εργασίας που μυράστηκαν στην τάξη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί οτι οι Παρουσιάσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το σχολικό βιβλίο και τα φύλλα εργασίας αλλά αποτελλούν ένα ενισχυτικό μέσω διαδασκαλίας.

Ηλεκτρονικά Τεστ

Στο σύνδεσμο "Ηλεκτρονικά Τεστ" μπορείτε να βρείτε και να εκτελέσετε Ηλεκτρονικά Τεστ στα οποία ανακοινώνεται η βαθμολογία σας αυτόματα. Τα Ηλεκτρονικά Τεστ έχουν δημιουργηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό Hot Pottatos και περιέχουν ερωτήσεις Σωστού-Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Συμπλήρωσης Κενών κλπ. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι ο οποιοσδίποτε μπορεί να εκτελέσει τα Τεστ χωρίς να δώσει τα Πρωσοπικά του Δεδομένα. Δηλαδή τα Τεστ είναι ανώνυμα και έχουν ως στόχο την αυτοαξιολόγηση των μαθητών.

Μαθήματα σε Βίντεο

Στο σύνδεσμο "Μαθήματα σε Βίντεο" μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθήσετε σε Βίντεο την εκτέλεση των Εργαστηριακών Ασκήσεων που έγιναν στην Τάξη με αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα. Επίσης μπορείτε να βρέίτε Βίντεο με οδηγίες για την εγκατάσταση λογισμικού που απαιτήται για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις. Ο σύνδεσμος "Μαθήματα σε Βίντεο" έχει σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων από τους Μαθητές εφόσον μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά τις Ασκήσεις που έγιναν στο Εργαστήριο σε περίπτωση που δεν κατανόησαν ικανοποιητικά τις οδηγίες ή σε περίπτωση που απουσίαζαν απο το μάθημα.