Δημιουργία Animation (εικόνας gif) για την ενότητα ¨εκδρομές¨ της σελίδας του σχολείου

Επεξεργασία εικόνας με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Gimp

Οι μαθητές, σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, αφού έλαβαν τα κατάλληλα φύλλα εργασίας με οδηγίες όπως και το αρχικό αρχείο της εργασίας χρησιμοποίησαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα Gimp για να δημιουργήσουν ψηφιακές εικόνες gif για το Animation που θα αντιπροσώπευε την ενότητα "Εκδρομές" της σελίδας του σχολείου, με θέμα "Λεωφορείο"

 

Το αρχικό αρχείο για το gif Animation:

 

Το τελικό Animation: