Δημιουργία Χριστουγιεννιάτικης Κάρτας (banner)

Επεξεργασία εικόνας με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Gimp

Οι μαθητές, σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, αφού έλαβαν τα κατάλληλα φύλλα εργασίας με οδηγίες όπως και τα αρχικα αρχεία της εργασίας χρησιμοποίησαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα Gimp για να δημιουργήσουν ψηφιακές εορταστικές κάρτες που θα αντιπροσώπευαν εορτστικές ευχές της σελίδας του σχολείου.

 

Τα αρχικά αρχεία για την Κάρτα :

 

Το τελικό αποτέλεσμα: